Program Baucar Perlindungan TenangProgram Baucar Perlindungan Tenang merupakan skim inisiatif oleh Kerajaan Malaysia untuk memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40. Melalui program ini, baucar RM50 diberi kepada penerima Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) yang layak bagi membantu mereka membeli produk Perlindungan Tenang daripada syarikat insurans dan pengendali takaful berlesen

HLM Takaful Perlindungan Tenang Voucher

Anda boleh menggunakannya di sini!