HLM Takaful Alpha Saver

Membina Keperluan Untuk Hari Esok

Alat Penilaian

Pelan perlindungan dan simpanan selama 20 tahun yang menyediakan bayaran tunai setiap 5 tahun termasuk manfaat kematangan sekaligus. Pelan ini juga menyediakan perlindungan terhadap kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal (TPD) serta perlindungan untuk kematian akibat kemalangan.

Affordable Contribution

Sumbangan Berpatutan

Serendah RM50/Bulan

Basic Coverage

Perlindungan Asas

Terhadap Peristiwa Tidak Terduga

Cash Payment

Bayaran Tunai

Sehingga 15% daripada Jumlah Sumbangan yang Telah Dibayar

Simpan dengan Alpha Saver sekarang!

Maklumat Lanjut