Soalan Lazim

Sila rujuk di bahagian Pembatalan di dalam Sijil anda.

Sila rujuk di bahagian Bayaran Balik di dalam Sijil anda.

Transformation 'HLMT.TransformationsQueries.Technical' not found.

Setiap transaksi kad kredit berlaku dalam persekitaran yang selamat. HLMT memastikan kerahsiaan dan integriti data yang dihantar melalui Internet disulitkan dengan menggunakan Secure Socket Layer yang dijamin 40-bit dan 128-bit dari Digicert Certificate Authority (Digicert Sdn Bhd). Anda dapat melihat transaksi itu selamat jika anda melihat kunci utama dalam pelayar web anda. Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda selepas pembayaran anda selesai. Sebaliknya, ia dikemukakan terus ke bank. Anda boleh yakin bahawa maklumat kad kredit atau akaun bank untuk setiap pembelian anda adalah selamat.

Semua urus niaga yang berjaya akan dimaklumkan melalui emel pengesahan yang mengandungi nombor Sijil. Jika anda belum menerima pengesahan melalui emel, sila cuba melanggan Sijil anda sekali lagi. Sebagai Atau, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603 76501800 atau emel kami di ReachUs@takaful.hongleong.com.my bagi mengesahkan penyertaan anda.

Sila hubungi bank atau institusi kewangan anda Jika masalah masih berlanjutan, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di ReachUs@takaful.hongleong.com.my dan kami akan memberitahu jabatan IT berkenaan kesulitan teknikal yang dihadapi.

  • Kad Kredit Visa dan / atau Kad Debit Visa
  • MasterCard Credit dan / atau MasterCard Debit

Transformation 'HLMT.TransformationsQueries.Contribution' not found.

Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda.

Kami menghargai privasi anda dan bekerja keras untuk memastikan butiran anda selamat dan tidak akan diberikan kepada mana-mana pihak lain. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kami menyimpan maklumat anda dengan selamat, sila lihat Polisi Privasi kami.

Maklumat anda tidak akan dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga. Privasi anda adalah penting kepada kami, sila lihat terma Privasi dan Polis kami.