Borang

Muat Turun Borang

Borang Tuntutan HLM Takaful i-Salam & HLM Takaful Alpha Saver

Untuk mengemukakan tuntutan Kematian atau tuntutan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal

Borang Tuntutan HLM Takaful i-Salam & HLM Takaful Alpha Saver

Untuk mengemukakan tuntutan Kematian atau tuntutan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal

Borang Tuntutan HLM Takaful i-Critical Care

Untuk mengemukakan tuntutan Penyakit Kritikal

Borang Tuntutan HLM Takaful i-Critical Care

Untuk mengemukakan tuntutan Penyakit Kritikal

Borang Tuntutan HLM Takaful i-Hospital Care

Untuk mengemukakan tuntutan Kemasukan Hospital

Borang Penamaan

Pemegang Sijil hendaklah melengkapkan Borang Penamaan sebagai pemberitahuan mengenai pembayaran manfaat Takaful kepada penama berdasarkan peratusan yang dinyatakan dalam borang.