Borang

Muat Turun Borang

Borang Tuntutan Kematian

Untuk HLM Takaful i-Salam, HLM Takaful Alpha Saver, HLM Takaful Tenang & HLM Takaful Tenang 75

Borang Tuntutan Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal

Untuk HLM Takaful i-Salam, HLM Takaful Alpha Saver, HLM Takaful Tenang & HLM Takaful Tenang 75

Borang Tuntutan Penyakit Kritikal

Untuk HLM Takaful i-Critical Care

Borang Tuntutan Kemasukan Hospital

Untuk HLM Takaful i-Hospital Care

Borang Penamaan

Pemegang Sijil hendaklah melengkapkan Borang Penamaan sebagai pemberitahuan mengenai pembayaran manfaat takaful kepada penama berdasarkan peratusan yang dinyatakan dalam borang.

Borang Pengembalian Semula

Pemegang Sijil boleh memohon untuk mengembalikan sijil dengan mengisi borang ini.